Kontaktujte nás!Kontaktná adresa

Rydoz, s.r.o.
Jarmočná č.2, Košice, Slovensko
IČO: 31659080, DIČ: 2020490549, IČ DPH: SK 2020490549
ORSR: Registrácia obchodného súdu KE I vo vložke č.1991/V, oddiel Sro

Telefón/fax & E-mail

tel.: +421 55 / 62 502 77
fax: + 421 55 / 67 845 00
mobil: 0903 609 973, 0911 609 973
e-mail: rydoz@rydoz.sk

Hlavný partner