Proti plesni


Protivné plesne na stenách? V posledných rokoch sa plesne objavujú v našom životnom prostredí stále vo väčšom množstve. Je to spôsobené tým, že je celkovo narušené rôznymi škodlivinami i hromadením sa odpadových produktov na Zemi. Porušenie biologickej rovnováhy vývoj niektorých organizmov potlačuje, iné organizmy naopak získavajú výhodne podmienky k svojmu rozvoju, čo platí práve u plesní. Výskyt plesní na stenách by sme určite nemali podceňovať. Už malé fľaky môžu vyvolať alergické reakcie vo forme častých zápalov priedušiek, chronického kašľa, astmy, dráždenia slizníc, prípadne kožných alergií. Na sanáciu plesňou napadnutých vnútorných stien a fasád POLYTEX preto pripravil komplexný protiplesňový systém.


Plesne

plesen

Náterový systém pre exteriér a interiér

 • Komplexný, 3-zložkový systém na sanáciu plesní.
 • Všetky komponenty riediteľné vodou, bez zápachu.
 • Široká voľba certifikovaných finálnych protiplesňových náterov.
 • Zaručená dlhodobá ochrana proti plesniam a riasam.

 • Informačný list - protiplesňový systém

Pleseň na stene v byte

plesen

 

Čo robiť, aby pleseň nemala šancu:

 • relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti by nemala presiahnuť 60%
 • pravidelne nárazovo vetrať (okná otvoriť dokorán na 3 až 5 minút, pri trvalom otvorení "vetračiek" okien dochádza k veľkým energetickým stratám)
 • zabezpečiť prúdenie vzduchu (nábytok odsunúť od stien aspoň 30 cm, neprepĺňať priestor vecami)
 • miestnosti dostatočne vykurovať (optimálne nad 20°C, vyššia teplota = nižšia relatívna vlhkosť)
 • dvere rozdielne vykurovaných miestností vždy zatvárať
 • po praní, sušení prádla, varení a kúpaní dostatočne vyvetrať
 • zabezpečiť čistotu v miestnostiach

Postup

OTÁZKA:V byte sa nám objavujú už dlhší čas plesne na stenách v spálni. Snažíme sa ich zbaviť protiplesňovými prípravkami, ale pleseň sa po čase objaví znova. Čo nám odporúčate?

ODPOVEĎ:Naše riešenie na sanáciu vnútorných stien napadnutých plesňou:

 • Likvidácia plesní. Na miesta napadnuté plesňou nanesemie likvidátor plesní PENAD R. Po 24 hodinách je možné bezpečne, bez rizika ďalšieho šírenia plesní, začať s čistením povrchu.
 • Vyčistenie povrchu. Mŕtve plesne sa zmyjú vodou. Ak na povrchu ostávajú zbytky plesní, doporučuje sa povrch “vybieliť” chemickými prípravkami a až potom začať umývať.
 • Dôkladné vysušenie a prehriatie stien (centrálne kúrenie, infražiarič).
 • Penetrácia špeciálnym penetračným náterom PENAD H, ktorý obsahuje vysoko účinné a dlhodobo pôsobiace prísady proti plesniam. Súčasne pripraví podklad pre maľovanie.
 • Vymaľovanie stien protiplesňovým náterom. Po zaschnutí penetračného náteru aplikujeme protiplesňový náter ACTIN THERMO SAN alebo hygienické nátery ACTIN.
 • Odstránenie príčin a prevencia vzniku plesní. Predpokladom trvalej sanácie plesní je odstránenie príčin ich rastu. Hlavnou príčinou rozvoja plesní v bytoch je zvýšená vlhkosť stien - chybná hydroizolácia, zatekanie dažďovej vody, sanitárnych rozvodov, nedostatočná tepelná izolácia stien a podobne.


Odstránenie plesní z fasády

plesen

 

Spomínaný náterový systém bezpečne ochráni fasádu proti plesniam a riasam na viac než 5 rokov. Túto dobu avšak podmieňuje dodržovanie pravidiel bežnej starostlivosti o stavebný objekt, medzi ktoré patrí najmä pravidelné čistenie a vizuálna kontrola fasády. Na predĺženie funkčných vlastností systému odporúčame obnovu povrchu jedným renovačným náterom v intervale 5 až 8 rokov (podľa regionálnych podmienok).

Pozor! Odstraňovanie mikroorganizmov z väčších plôch (nad 3m2) musia realizovať kvalifikované firmy!

Postup

OTÁZKA:Uvažujeme nad odstránením plesní z fasády nášho bytového domu. Dom bol zateplený pred šiestimi rokmi, na niektorých plochách sa objavujú plesne, severná stena je nimi celá napadnutá. Aký postup a materiálovú skladbu odporúčate?

ODPOVEĎ:Pre protiplesňovú sanáciu vašej fasády navrhujeme nasledovný postup:

 • Likvidácia plesní. Na miesta napadnuté plesňou nanesemie likvidátor plesní PENAD R. Po 24 hodinách je možné bezpečne, bez rizika ďalšieho šírenia plesní, začať s čistením povrchu.
 • Vyčistenie povrchu. Mŕtve plesne a riasy sa zmyjú vodou. Ak na povrchu ostávajú zbytky plesní, doporučuje sa povrch “vybieliť” chemickými prípravkami a až potom začať umývať.
 • Oprava stavebných vád, vád spôsobených plesňami a vlhkosťou (odlupujúce sa časti).
 • Penetrácia podkladu. Na suchý, čistý a pevný povrch sa nanesie penetračný náter PENAD H s dlhodobo pôsobiacimi prísadami proti plesniam a riasam.
 • Natretie fasády. Po zaschnutí penetračného náteru aplikujeme protiplesňový náter ACTIN THERMO SAN alebo iné nátery ACTIN s účinnými prísadami proti plesniam a riasam. Voľbu náteru je potrebné dopredu skonzultovať s výrobcom!
 • Odstránenie príčin vzniku plesní, prevencia. Odstránime možné príčiny rastu plesní a rias ako napr. vetvy stromov v blízkosti fasád. Keď sa odstránia iba symptómy napadnutia a nie príčiny, jedná sa spravidla len o dočasnú nápravu!


Video - Sanácia plesní